Våra Köpevillkor 2016-12-07T11:28:04+00:00

Köpevillkor

Här hittar du information om våra köpevillkor och garantier. Skulle det vara något som ni saknar eller har andra frågor – tveka inte att kontakta oss.

Frakt, montering & service ingår!

Svenska Pooltaks Köpevillkor

Garantier
Under förutsättning att köparen följer monterings- och skötselanvisningar i enlighet med säljarens instruktioner, gäller ej delar som byts ut på garanti. (Gäller bara carport eller där frakt och montering inte ingår).

På pooltaket, carporten eller uterummet så lämnar vi en materialgaranti på 10 år (gäller Stomme i aluminium samt polykarbonat) på övriga delar är det 2 års garanti.

Säljarens ansvar är begränsat till leverans av ny vara, reparation eller viss återbetalning av köpeskillingen enligt säljarens val.

Såvitt inte annat överenskommits, svarar köparen för fraktkostnaden till leverantören, demontage av defekt detalj och återuppsättning av utbytt eller reparerad enhet. I intet fall kan säljaren göras ansvarig för direkta eller indirekta skador, följdskador eller förluster för köparen. Om produkten modifieras gäller inte garantin.

Reklamationer
Innan eventuell reklamation, kontrollera att ni inte missat något i Svenska Pooltaks AB köpevillkor. I alla frågor om reklamation gäller Svenska PooltaksAB köpevillkor. Reklamation av vara skall ske så snart felet upptäcks eller inom skälig tid.

Vid reklamation av vara måste varan skickas till Svenska Pooltaks AB för kontroll/reparation innan vi skickar ny vara. Om köparen vill ha en ny vara skickad innan vi fått den gamla måste kunden betala varan, vi skickar ev. kredit när vi mottagit den reklamerade varan och godkänt reklamationen.

Alla reklamationer skall göras skriftligen på Svenska Pooltaks AB för reklamationer avsedda blankett. Den kan skickas till dig via E-post eller vanlig post. Gör så här:

1. Kontakta Svenska Pooltaks AB för att få en reklamationsblankett
2. Fyll i reklamationsblanketten
3. Posta reklamationsblankett, inköpskvitto och foto på skada. Foto går också bra att e-posta till info@svenskapooltak.se

Installation/Entreprenad
I det fall där Svenska Pooltaks AB enligt orderbekräftelse åtagit sig att utföra montering av pooltaket utförs detta av tillverkarens montörer. Det ligger i köparens ansvar att underlaget är korrekt utfört för att installationen skall kunna utföras. Vid utebliven montering i samband med leverans, debiteras en extra monteringskostnad med 12,000 kr. Är inte underlaget färdigställt vid leverans kommer pooltaket att lastas av på anvisad plats av kunden. Kunden ansvarar för pooltaket till dess att montering kan ske. Svenska pooltak tar inget ansvar för skador som orsakas av tredje part (Entreprenör) som anlitas av kund eller Svenska Pooltak AB. (lossning, kran, lastbil, byggnation av underlag, väg, skog, mark, trädgård.)

Priser
Priserna på hemsidan gäller tillsvidare. Moms (25 %) är inräknad i alla priser. Om momsen ändras, justeras våra priser motsvarande. Vi reserverar oss för pris- och konstruktionsändringar samt reservation mot tryckfel. Priserna kan även förändras vid större valutaändringar.

Betalningsvillkor

Pooltaks paket:
50 % i handpenning vid order, resterande vid leverans (mot efterkrav) alternativt förskottsbetalning på hela beloppet. Övriga varor expedieras mot efterkrav (kontant betalning
vid leveransen), förskottsbetalning eller kortbetalning. Betalning av pooltak, carport & uterum skall ske genom inbetalning på vårt bankgiro alternativt direktöverföring eller bankkort (ej kreditkort).

Leverans
OBS! Samtliga leveranstider räknas från det att ordern är bekräftad (betalningen är registrerad), ej från order datum. Våra varor levereras direkt från fabriken. Normalt är leveranstiden för ett pooltak, carport eller uterum 4-6 veckor. Specialanpassad tillverkning av pooltak kan variera beroende på pooltakets utformning.

Fraktvillkor
Fritt på bil till Er adress (garageuppfart) gäller vid fraktfri leverans. Fritt vårt lager vid icke fraktfri leverans. OBS! Vid leverans av Pooltak, carport eller uterum där det krävs lossningshjälp alternativt pristillägg för kranbil, detta måste bokas direkt av kund hos speditör som tillhandahåller denna typ av tjänst.

Om pooltaket skickas mot efterkrav
Efterkravsavgift är den avgift som speditörerna tar ut för att hantera betalning (pengar) mellan kund/leverantör. Efterkravsavgift tillkommer till självkostnadspris på samtliga frakter (dock ej vid förskottsbetalning). (Gäller bara carport eller där frakt och montering inte ingår).

Köpesumma 1-5.000 kr/avgift 230 kr
Köpesumma 5.001–20.000 kr/avgift 395 kr
Köpesumma 20.001-xxxxx kr / avgift 495 kr
Betalning till vid efterkrav med DHL kan göras enligt följande:
Kontanta medel Personlig check Bankcheck/postväxel

Returer
Vid retur av vara görs ett returavdrag på 25 %. Returfrakt betalas av kund. Returer måste returneras i oskadat originalemballage.

Force Majeure
Arbetskonflikt, eldsvåda, krig, mobilisering, valutarestriktioner, materialbrist, knapphet på transportmedel, fel i leveranser från underleverantör etc. eller omständighet av vad slag det må vara, utom vår kontroll, som inverkar på avtalade priser och leveransens fullgörande, berättigar säljaren efter eget val till förlängning av leveranstiden eller till att helt eller delvis annullera avtalet utan skyldighet för säljaren att härför utgiva ersättning.

PROFESSIONELLT

Bemötande

Begär offert redan Idag